Hunde Leckerlies

 

  • Benevo Pawtato Knots 150 g (klein+groß)
  • Benevo Pawtato Sticks, verschiedene Sorten 120 g
  • Benevo Pawtato Tubes 90 g
  • Benevo Rumble Strips 180 g

 

  • Chewies Gemüseknöchelchen 200 g

 

  • VegDog Dentals 120 g
  • VegDog Jerkeys 80 g
  • VegDog Beevy 80 g